yxhx

影像系刊

《影像华西》影像系报纸,由影像华西报社主办,华西临床医学院医学影像技术系团委学生会,华西医学影像技术协会协办。报社人始终秉持着“历练,能力,责任,方向”的理念,在实践中不断提升自我。

它最初由2011级的同学们开办起来,报道影像技术前沿、同学生活动态等内容。报刊由发行至今,已走过一个春秋。从最初单一的A4到现在集学术版与生活于版一身的A3,从黑白到彩版,报纸的每一次变化都记录着报社的成长。阳光雨露下,华西影像报社人也在每次的变化中突破自我,提升自我。报纸从2014年1月2日创办,近四年发行,至今已有70期,每一期都凝结着报社人辛勤与奋斗的汗水。

期刊展示

076期                  077期                  078期                 079期

070期                  071期                  072期                  073期                  074期                  075期

065期(第1版、第2版)       066期(第1版、第2版)       067期                    068期                    069期

061期第1版第2版)       062期第1版第2版       063期(第1版、第2版)     064期(第1版第2版

055期                    056期                    057期                     058期                    059期                    060期

049期   050期   051期   052期   053期   054期

046期(第1版第2版第3版)       047期(第1版第2版) 048期(第1版第2版

042期(第1版第2版) 043期(第1版第2版) 044期(第1版第2版) 045期(第1版第2版第3版

037期(第1版第2版) 038期(第1版第2版) 039期(第1版第2版) 040期(第1版第2版) 041期(第1版第2版

032期(第1版第2版) 033期(第1版第2版) 034期(第1版第2版) 035期(生活版学术版) 036期(生活版学术版

031期(第1版第2版) 030期(第1版第2版) 029期(第1版第2版) 028期(生活版学术版) 027期(生活版学术版

026期(生活版学术版) 025期(生活版学术版) 024期(生活版学术版) 023期(生活版学术版) 022期(生活版学术版

021期(生活版学术版) 020期(生活版学术版) 019期(生活版、学术版) 018期(生活版学术版) 017期(生活版学术版

016期(生活版学术版) 015期(生活版学术版) 014期(生活版学术版) 013期(生活版、学术版) 012期(生活版学术版

011期(生活版学术版) 010期(生活版学术版) 009期(生活版学术版) 008期(生活版学术版

006期          005期          004期          003期          002期          001期

现任成员(2017级)

负责人:李妍       责任编辑:韩欣洋       排版编辑:刚玉   张旭辉

历届成员

2016级

负责人:陈蕾       责任编辑:杨佳昕       排版编辑:方紫薇   李琰

2015级

主编:管君  责任编辑:吴思  排版编辑:杨家丽 张印宏

2014级

主编:徐旭  责任编辑:林丽园 排版编辑:蔡梦静

2013级

主编:许晨迪 责任编辑:白千慧 排版编辑:谭凯 秦雨欣